ผู้มีบุญ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

180 นมัสการปู่พรหมมา ณ วัดป่าโป่งคอม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

นมัสการปู่พรหมมา ณ วัดป่าโป่งคอม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  10 มี.ค. 2556

พระแก้วแดง






กุฏปู่



รังหินเหล็กไหล






คายออกมาจากปากปู่






เหล็กไหลปู่ให้มา









พระอาจารย์เชี่ยว









ไม่มีความคิดเห็น: