ผู้มีบุญ

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

180 นมัสการปู่พรหมมา ณ วัดป่าโป่งคอม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

นมัสการปู่พรหมมา ณ วัดป่าโป่งคอม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  10 มี.ค. 2556

พระแก้วแดง


กุฏปู่รังหินเหล็กไหล


คายออกมาจากปากปู่


เหล็กไหลปู่ให้มา

พระอาจารย์เชี่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: