ผู้มีบุญ

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

127 พระอุปคุต รุ่นดวงดีทวีทรัพย์

พระอุปคุต รุ่นดวงดีทวีทรัพย์


พระอุปคุต รุ่นดวงดีทวีทรัพย์ ขนาดห้อยคอ  ครูบาดวงดี


รุ่น ดวงดีทวีทรัพย์


พระอุปคุต ผู้ เป็นพระอรหันต์สาวก ที่ทรงมหิทธานุภาพ มีฤทธิ์อำนาจในทางปราบศัตรูหมู่มารทั้งหลาย บันดาลโชคลาภ ป้องกันภยันตรายโดยเฉพาะภัยทางน้ำ และมีประสบการณ์ปาฏิหาริย์ ปรากฏหลายครั้งว่า ผู้ที่มีพระอุปคุตบูชาอยู่กับตัวจะแคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี มหาอุด และโชคลาภ เมตตามหานิยม นามพระอุปคุต แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา เป็น ศิษย์ของพระมหากัสสปะ ชอบความวิเวกสงบ และอยู่ตามลำพังผู้เดียว ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ท่านจึงเข้านิโรธสมาบัติ จำพรรษาภายในกุฎิเรือนแก้ว กลางสะดือทะเล


     โบราณจารย์มักจะสร้าง เป็นรูปพระอุปคุตแตกต่างกันไปหลายรูปแบบ เช่น นั่งอยู่ภายในกุ้ง หอย ปู ปลา หรือ พระบัวเข็ม อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ทำให้ศรีษะแหลม เพราะที่ศรีษะคลุมด้วยใบบัวมีลักษณะแหลม จึงเรียกกันว่า พระบัวเข็ม นอกจากนี้แล้ว พระอุปคุตยังสำเร็จอภิญญาต่างๆ จนสามารถแสดงอภินิหาร เชื่อกันว่า ผู้ที่ค้าขาย หากได้บูชาพระอุปคุตเป็นประจำทุกเช้าตอนเปิดร้าน ก็จะทำให้ค้าขายดี มีคนมาซื้อหาไม่ขาดสาย ทรัพย์สินก็จะไหลมาเทมา กิจการเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น มั่นคงตลอดไปวิธีบูชา ให้ หาภาชนะใส่น้ำสะอาดหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เกือบเต็มภาชนะ แล้วนำองค์พระอุปคุตไปตั้งคอยดูแลอย่าให้น้ำแห้ง จุดธูปอธิษฐาน ด้วยคาถาพระมหาอุปคุต
 

ตั้งนะโม 3 จบ 
มหาอุปคุตโต จะมหาเถโร นานาบารมี สัมปันโน มหาลาโภ มหาเตโช มหาชัยยะสิทธิ สัพพะสิทธิ ประสิทธิเม (3 จบ)คติความเชื่อเกี่ยวกับพุทธคุณ ของผู้ที่บูชา พระอุปคุต เชื่อว่า มีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านโชคลาภ และคุ้มกันภัยภิบัติอันตรายทั้งปวง


1 ความคิดเห็น:

ใบทิพย์ กล่าวว่า...

ชอบคะ แปลกดี อยากบูชา